Home Navigation

Finska Fiolbyggargillet

Sedan 1999 jobbar vi i det Finska Fiolbyggargillet för att gagna det professionella fiolbygge- och stråkmakaryrket i Finland. Vi accepterar bara yrkesmässigt utbildade personer som medlemmar. Vi fungerar dessutom som plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna genom regelbundna möten och evenemang för medlemmarnas vidareutbildning. Utställningar av medlemmarnas arbete ger alla intresserade möjligheten att bekanta sig med det bästa av Finlands fiolbygge och stråkmakeri.
 
Det Finska Fiolbyggargillet och alla dess medlemmar eftersträvar en högklassig och professionell (kund)service i alla medlemmarnas verkstäder.

I fall ni vill veta mer om det Finska Fiolbyggargillet så kan ni ta kontakt med ordföranden eller sekreteraren.